Hvorfor innvandrere barna har ikke fulført på videregående skole?

Lecuture: Jamal Ahmed

Lecturer: Jamal Ahmed

jamal3g@hotmail.com

Hvorfor innvandrere barna har ikke fulført på videregående skole?
• Hjemme situasjon
• Foreldrene kjenner ikke skole system
• Foreldre kjenner ikke utviklingssamtale og foreldremøte,
• Språk problemer.
• Barna har ikke støtte fra foreldre

• Foreldrene med både lavere utdanning og færre ressurser

• mange elever som mangler oppfølging hjemmefra
• Har ikke stabilt boforhold
• Flyttet fra bydel til bydel
• Byttet skolen flere ganger.
• Dårlig miljø eller dårlige skoler
• Foreldrene er redd å miste barna.
• Send barna tilbake hjemland
• Rehabilitering eller re oppdatering
• Kommer uten grunnleggende utdannelse.
• Mistet mange skoleår.
• uten nødvendige kunnskaper, kan det gå helt galt.
• Press fra foreldrene til velge utdanning

Hvordan kan vi hjelpe innvandrere barna til skoler?
• Mer informasjon skolesystem i Norge
• Foreldrene og skolen må ha tett samarbeid.
• Obligatorisk lekse hjelpe
• Skole ledelse må lage individuell plan hver enkel elev.
• Utplassering elever skolemiljø. • Oppfølgingstjenesten. • Råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg. • Tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid. • Tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift. • PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) • Samarbeid med kommune og bydelen.