Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme

Statsminister Erna Solberg (H) sier vi ikke lenger har tid til å vente for å se om tiltakene fungerer. Derfor strammer de nå ytterligere inn.

Dette er de nye tiltakene:
Alle må i størst mulig grad holde seg hjemme
Ved helt spesielle anledninger kan du invitere opp til fem personer hjem
Vi bør holde minst 2 meters avstand til personer i risikogrupper
Maks 20 personer på private arrangementer på offentlige steder og 50 på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter
Nasjonal skjenkestopp kl. 24:00 og ikke slippe inn gjester etter klokken 22.
Unødvendige innlandsreiser bør unngås. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre.
Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land
Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på coronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JJJgAP/erna-solberg-ber-nordmenn-holde-seg-hjemme